MOGO Birthstone July - Ruby Charm

MOGO single Birthstone charm -&nbspJuly - Ruby