MOGO Charm Collection - Sweet Shoppe (Tin of 3 Charms)

MOGO Charm Collection - Sweet Shoppe - 3 charms in a Tin Gift Box.